I Sea Services

Aankoopbegeleiding en realisatie van vastgoed in Spanje

DISCLAIMER I Sea Services


I Sea Services (incl. de websites Oliva-CostaBlanca.nl en CostaBlanca-Zuid.nl) streeft ernaar om betrouwbare en actuele informatie aan bezoekers van deze website te verstrekken. Echter, we kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website, noch aan enig advies dat via e-mail, WhatsApp, de vraagfunctie of op andere pagina’s van deze website wordt verstrekt.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door problemen gerelateerd aan het gebruik van het internet, zoals storingen, onderbrekingen, of fouten en vertragingen in het overbrengen van informatie of diensten door I Sea Services, of door informatie die u via de websites of op andere elektronische wijze aan ons verstrekt. Hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden, inclusief (niet-)commerciële instellingen en organisaties, zijn opgenomen ter informatie. I Sea Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en informatie.

Hoewel we informatie over prijzen en beschikbaarheid van nieuwbouwwoningen verstrekken, kunnen we niet garanderen dat deze nog steeds geldig zijn op het moment van uw bezoek. I Sea Services treedt op als bemiddelaar namens de projectontwikkelaar en hanteert de door hen vastgestelde prijzen. Let op dat sommige afbeeldingen op de website computer-gegenereerde infographics kunnen zijn, bedoeld voor illustratieve doeleinden. Deze zijn niet-bindend en het definitieve ontwerp kan door de projectontwikkelaar worden gewijzigd.

We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. De inhoud van de websites, waaronder maar niet beperkt tot teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken en logo’s, valt onder intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan I Sea Services, haar licentiegevers en/of partners. Deze inhoud mag alleen worden gebruikt om van de websites en de aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van I Sea Services is het niet toegestaan om deze inhoud voor andere doeleinden te gebruiken, zoals het verveelvoudigen, openbaar maken of verstrekken aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Hoewel wij informatie verstrekken, zijn wij geen makelaar, architect, hypotheekadviseur, belastingadviseur, fiscalist, notaris of advocaat. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor het onjuist verschaffen van informatie op onze websites. Wij adviseren klanten om zelf onderzoek te doen en hun fiscalisten en juristen te raadplegen over de correctheid van de informatie die ons wordt verschaft door de projectontwikkelaars.